Welkom » Informatie

 Stichting Dierenvoedselbank Brummen 

 

Visie en missie

Stichting Dierenvoedselbank Brummen vindt dat huisdieren niet de dupe mogen worden van de financiële situatie van hun baasjes. De financiële situatie hoe de mensen ook daarin zijn terecht zijn gekomen mag nooit de reden zijn dat mensen gedwongen afscheid moeten nemen van hun geliefde huisdier. Stichting Dierenvoedselbank Brummen helpt deze mensen door het verstrekken van een gift van voer voor de dieren.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen streeft ernaar om in eerste instantie in de gemeenten Brummen ondersteuning te bieden en werkt er inmiddels ook aan om ook de Gemeente Zutphen te gaan helpen, zodat mensen in financiële nood in elk geval het gezelschap van hun geliefde huisdieren in deze toch al zware situatie niet hoeven te missen.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen kan enkel blijven bestaan en draaiend blijven dankzij donaties in natura en geldelijke bijdragen van bedrijven en betrokken dierenliefhebbers. Vrijwilligers helpen mee de naamsbekendheid van de Stichting te vergroten, door onder meer het verspreiden van berichten op Facebook, flyers, helpen bij collectes en fondsenwerving.

 

Uitvoering

Voordat een aanvraag in aanmerking komt voor ondersteuning door de Stichting Dierenvoedselbank Brummen, moet de aanvrager aan twee voorwaarden voldoen:

- Een baasje kan in aanmerking komen voor ondersteuning van de Dierenvoedselbank als hij of zij al ondersteuning krijgt van de Voedselbank of van een andere erkende instantie in de regio Brummen/Zutphen, UWV, bewindvoerder) De aangever is iemand van voorgenoemde instantie en kan beoordeling maken over de financiële situatie of zij in aanmerking komen of niet.

- Het baasje moet woonachtig zijn in de gemeente Brummen of Zutphen.

Het baasje kan met de hulpverlener via een mail met zijn/haar gegevens naar de Stichting sturen. Nadat alle gegevens zijn gecontroleerd, wordt het baasje toegevoegd op de besloten pagina van de Dierenvoedselbank op Facebook. De Dierenvoedselbank heeft helaas nog niet maandelijks voldoende aanvoer om alle baasjes maandelijks te ondersteunen middels een gift in het voeren van hun huisdier(en).

Bij de intake wordt het op dat moment aanwezige aantal huisdieren vastgelegd. De baasjes worden ten zeerste afgeraden om daarna nog extra huisdieren aan te schaffen. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan de Stichting per direct de ondersteuning staken. Elk jaar controleert de Stichting of er veranderingen zijn in de financiële situatie van de baasjes. Stichting Dierenvoedselbank Brummen verwacht daarbij van de baasjes openheid en eerlijkheid. De baasjes hebben een eigen verantwoording voor eventuele afmelding of andere veranderingen in de persoonlijke

De uitgifte momenten waar de cliënten persoonlijk voor worden uitgenodigd moet wel worden bezocht. Wanneer een cliënt niet kan om welke omstandigheid dan ook dient zich dan af te melden. Bij 3 keer afwezigheid zonder enige kennisgeving wordt de cliënt geschrapt als cliënt.

De uitgifte is voor maximaal 2 huisdieren per huishouden.

De Stichting Dierenvoedselbank Brummen is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven voer.

 

Fondsenwerving

Door middel van financiële giften van bedrijven en particulieren kan Stichting Dierenvoedselbank Brummen bijdragen in de kosten voor huisdierenvoeding. Alle giften worden door de Stichting hiervoor gebruikt, na aftrek van enkele vaste lasten en eventuele onkostenvergoedingen.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen verkrijgt op de volgende manieren haar inkomsten:

- financiële donaties en donaties in natura van particulieren en bedrijven;

- acties voor goederen en gelden zoals een verkoop op Koningsdag,

   - benaderen van verschillende bedrijven om bekendheid te verwerven d.m.v. flyers, posters en introductiebrief.

   - bijdragen van vaste donateurs voor de dekking van de vaste lasten, o.a. Stichting Kinderboerderij Eerbeek (KIBOE), Bunq bedrijfsrekening, vervoerskosten.

 

Financiële verantwoording

Stichting Dierenvoedselbank Brummen voert een zorgvuldig financieel beleid. Dat betekent concreet dat er minimaal dekking is (deels in toezeggingen van geldelijke ondersteuning) voor de kosten van de komende twee jaar. Wanneer de Stichting over gelden mag gaan beschikken tbv de Stichting is het de bedoeling dat deze informatie openbaar wordt voor de leden op de besloten faceboekpagina. Het eerste jaar waren er nog geen inkomsten op de rekening enkel de bankkosten die door de oprichter van de Stichting zijn betaald om de rekening in stand te kunnen houden.. Het eerste boekjaar van de Stichting is hierdoor nog niet aan te maken aangezien er nog geen gelden zijn binnen gekomen op de rekening. Wel is er het eerste jaar bij een aantal evenementen wat klein geld opgehaald waar dan wat voer voor gehaald kon worden voor de kleine knaagdieren. Zodra er werkelijk gelden binnenkomen en daadwerkelijk kunnen worden gebruikt voor het werk van de Stichting zal alles openbaar worden gemaakt. De Stichting heeft geen geheimen over de financiën. Het financieel jaarverslag van Stichting Dierenvoedselbank wordt ter controle voorgelegd aan een onafhankelijke partij wanneer hier daadwerkelijk gelden op gaan binnenkomen en uitgaan.

Communicatie

Stichting Dierenvoedselbank Brummen communiceert op een heldere en transparante wijze over de positie, planning en behaalde successen van de Stichting. Successen en behaalde doelen worden gedeeld op sociaal media en via de andere communicatiekanalen van de Stichting wanneer deze er zijn. Privacy hierbij moet gewaarborgd zijn van de cliënten en anonieme donateurs.

Op deze wijze houdt de Stichting de sponsoren, donateurs, vrijwilligers, baasjes en andere belangstellenden voortdurend op de hoogte van alle ontwikkelingen. Centraal daarin staat de facebook pagina van Stichting Dierenvoedselbank Brummen . Dit is de plaats waarop de Stichting donateurs en sponsoren bekendheid kan bieden.  

Ook probeert de Stichting door nieuwswaardige activiteiten en promotieacties geregeld de belangstelling van de media te trekken. In deze uitingen legt de Stichting de doelstellingen van de Dierenvoedselbank uit en worden bedrijven en particulieren opgeroepen de Stichting financieel te ondersteunen.

Eigen communicatiekanalen:

Email:  st.dierenvoedselbank.brummen.eo@gmail.com

Facebook openbaar: https://www.facebook.com/stichtingdierenvoedselbankbrummen/

Facebook besloten:  https://www.facebook.com/groups/481276745580490/

 

 

Bestuurlijke organisatie

Stichting Dierenvoedselbank Brummen heeft 4 bestuursleden. Deze bestuursleden genieten geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Alle prestaties door de bestuursleden worden vrijwillig uitgevoerd. Deze hebben tot doel de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden en staan het goed blijven functioneren van Stichting Dierenvoedselbank Brummen te beheren voor. Integriteit, openheid en eerlijkheid staat hoog in het vaandel van het bestuur. 

 

ANBI

Stichting Dierenvoedselbank Brummen heeft sinds oktober 2019 een ANBI status.

Voor sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen via onderstaand mail adres:

dierenvoedselbankbrummen@gmail.com

 

Donaties kunnen overgemaakt worden op onderstaand rekeningnummer:

NL55BUNQ2035600723 t.n.v. Stichting Dierenvoedselbank Brummen

Maak een Gratis Website met JouwWeb